بیمه حوادث

تعرفه قیمت

به واسطه بیمه عمر ، بیمه تکمیلی ، بیمه حوادث می‌توانید آرامش و آسایش به خود و خانواده‌تان هدیه کنید
قبل
بعدی

تعرفه قیمت بیمه حوادث

لیست قیمت بیمه حوادث یک ماهه بیمه سامان
الماس کوه نورالماس درخشانالماسبرلیانپالادیومپلاتینیوم
سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت
700،000،000 تومان500،000،000 تومان300،000،000 تومان250،000،000 تومان200،000،000 تومان150،000،000 تومان
سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی
700،000،000 تومان500،000،000 تومان300،000،000 تومان250،000،000 تومان200،000،000 تومان150،000،000 تومان
هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی
70،000،000 تومان50،000،000 تومان30،000،000 تومان25،000،000 تومان20،000،000 تومان15،000،000 تومان
حق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیات
409،731 تومان292،338 تومان117،066 تومان97،555 تومان78،044 تومان58،533 تومان
لیست قیمت بیمه حوادث یک ساله بیمه سامان
الماس کوه نورالماس درخشانالماسبرلیانپالادیومپلاتینیوم
سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت سرمایه فوت
700،000،000 تومان500،000،000 تومان300،000،000 تومان250،000،000 تومان200،000،000 تومان150،000،000 تومان
سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی سرمایه نقص عضو و از کار افتادگی
700،000،000 تومان500،000،000 تومان300،000،000 تومان250،000،000 تومان200،000،000 تومان150،000،000 تومان
هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی هزینه های پزشکی
70،000،000 تومان50،000،000 تومان30،000،000 تومان25،000،000 تومان20،000،000 تومان15،000،000 تومان
حق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیاتحق بیمه با مالیات
1،365،770 تومان974،460 تومان585،330 تومان487،775 تومان390،220 تومان292،665 تومان
شرایط عمومی
تعرفه قیمت

درخواست مشاوره رایگان

نام(ضروری)
نام خانوادگی(ضروری)
نوع مشاوره(ضروری)
این فیلد برای هدف اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

چه کسانی با ما کار می کنند

0/5 (0 دیدگاه)
Scroll to Top
اسکرول به بالا